fluidimage.calibration

Calibrations

calib2d_simple

Simple 2D calibration

calib_tsai

calib_direct

Direct calibration (fluidimage.calibration.calib_direct)

calib_cv

2D/3D Calibration using OpenCV (fluidimage.calibration.calib_cv)

util

Utilities for calibration (fluidimage.calibration.util)